SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

sprzedaz-nieruchomosci-na-odleglosc

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Czy zakup/sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika jest możliwy?

sprzedaz-nieruchomosci-na-odleglosc

Polscy obywatele pracujący lub mieszkający poza granicami naszego kraju często decydują się na kupno/sprzedaż nieruchomości w Polsce. Czy całą transakcję muszą przeprowadzić samodzielnie, czy też są inne możliwości?

 

Każdy kto nie może osobiście kupić lub sprzedać nieruchomości może upoważnić do tego inną osobę, która dokona danej czynności w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. Tak więc, kiedy nie możemy być obecni u notariusza przy podpisywaniu umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy w wyniku której następuje przeniesienie lub obciążenie nieruchomości, wystarczy udzielić pełnomocnictwa, a do aktu notarialnego stanie za nas pełnomocnik, który np. nabędzie lub sprzeda w naszym imieniu nieruchomość. Najczęściej na pełnomocnika powołuje się osobę z najbliższej rodziny, gdyż do takich osób mamy największe zaufanie.

Warto zaznaczyć, że udzielając pełnomocnictwa, nie możemy udzielić go do dokonywania wszelkich czynności prawnych, ponieważ stwarzałoby zbyt duże zagrożenie dla mocodawcy.  Dlatego każde pełnomocnictwo musi mieć jakiś zakres umocowania. Czynność prawną udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych trzeba uznać za czynność prawną bezwzględnie nieważną (art. 58 § w powiązaniu z art. 98 kodeksu cywilnego). Pamiętajmy też, że działanie pełnomocnika wywiera takie same skutki, jak działanie samego mocodawcy. Zatem wszystkie czynności, jakich dokona pełnomocnik, posługując się pełnomocnictwem, będą skutkowały dla nas tak, jak byśmy dokonali ich sami.

 

PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANE W POLSCE I ZA GRANICĄ

 

Będąc w Polsce do sporządzenia aktu notarialnego pełnomocnictwa, konieczna jest wizyta u notariusza. Dlatego potrzebna jest osobista obecność mocodawcy, który poda swoje dane ( dowód osobisty) oraz dane pełnomocnika. Obecność pełnomocnika nie jest konieczna. Udzielenie pełnomocnictwa jest bowiem jednostronną czynnością prawną. Niemniej, z uwagi na fakt, że pełnomocnik może odmówić podjęcia się określonych czynności, najczęściej uczestniczy on w udzielaniu pełnomocnictwa oświadczając, że pełnomocnictwo przyjmuje.

Bardzo istotna jest treść pełnomocnictwa, bo ważne są też ograniczenia zawarte w treści dokumentu, a dotyczące warunków umowy.Dlatego powinna zawierać jak najwięcej szczegółów. Należy wymienić zakres czynności, np. reprezentowanie w urzędach, przed osobami prawnymi i fizycznymi. Pełnomocnik powinien dopełnić wszystkich formalności związanych ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości – warto zawrzeć te punkty w akcie notarialnym. Mocodawca może określić np. kwotę minimalną, za którą skup nieruchomości może zostać sprzedana.

Należy również pamiętać o opłacie skarbowej. W przypadku, kiedy ominiesz ten obowiązek możesz ponieść wysoką karę (nawet dwudziestokrotność pensji minimalnej). Jeśli pełnomocnikiem jest członek rodziny, przysługuje zwolnienie z opłaty skarbowej.

 

Pełnomocnictwo w innym kraju –  klauzula apostille

 

Sprzedaż nieruchomości na odległość, czyli po za granicami naszego kraju wymaga klauzuli apostille, która poświadcza dokumenty zagraniczne. Niektóre państwa zniosły konieczność legalizacji aktów prawnych. W przypadku, kiedy akt notarialny pełnomocnictwa sporządzony za granicą jest przygotowany np. w języku angielskim, musi być w Polsce przełożony przez tłumacza przysięgłego. Rozwiązaniem jest przygotowanie dokumentu w języku polskim – notariusz potwierdza tylko podpis pełnomocnika. Akt notarialny sporządzony za granicą może zawierać błędy, zdarza się też, że brakuje mu wymaganych szczegółów.

Zasady nadawania klauzuli apostille określa konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze w dniu 5 października 1961 roku. Jest to tzw. Konwencja Haska 

No Comments

Post A Comment